Vzor vrácení ve lhůtě 14-ti dní

Vzorový dopis pro uplatnění 14-ti denní lhůty pro vrácení:

 

František Kupující 
U zákazníka 3 
123 45 Konzumentov 
frantisek@kupujici.cz 
tel.: 123456789 

Internetový obchod Glam.cz

Milan Holzäpfel

Stará cesta 1/2286

37001 České Budějovice

 

Dodací adresa:

Glam

Stará cesta 1/2286

37006 České Budějovice

Česká republika
DOPORUČENĚ


V Konzumentově, 27. prosince 2015

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ........ v hodnotě ........ , včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne .........(číslo faktury ......... ).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné 14-ti denní lhůtě převodem na účet číslo 123456789/9876, vedený ..... banky.

S pozdravem


vlastnoruční podpis
František Zákazník